Aurrekontua

Erran gabe doa programa hori aurrekontu bati lotua dela. Lerro estrategikoenak abiatu eta laster oldar adierazgarri bat emateko gisan, aitzinkonduak eta estudioak abiatu nahi genituzke, diru-ondorioen zehazki ebaluatzeko.

Bilduma ofizialetan agertzen diren zenbakiek etorkizunari begira baliagarriak izanen diren jokatzeko lekuak erakusten dituzte.